SZÁLLÁSHELY ÜZEMELTETÉS tűzvédelmi előírásai

Tűzvédelmi szabályzat

előírás:

1996 XXXI törvény
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

19. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha

a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötvennél több munkavállalót foglalkoztatnak,
b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
c) 10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

101/2023. (XII. 29.) BM rendelet
a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról

1. § (1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 19. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemély és jogi személy a rendeltetésszerű tevékenysége megkezdése előtt elkészíti a tűzvédelmi szabályzatot, és a tevékenység megkezdésének időpontjától elrendeli annak alkalmazását.

(2) A tűzvédelmi szabályzatot a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül átdolgozza, és naprakészen tartja.

3. § (1) A tűzvédelmi szabályzat mellékletét képező tűzriadó tervet kell készíteni
d) 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshely esetén,


Tűzvédelmi oktatás

előírás:

101/2023. (XII. 29.) BM rendelet
a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról

6. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy a tevékenység végzéséhez szükséges tűzvédelmi szabályok megismerése érdekében évenként biztosítja a munkavállalói, munkavégzésben részt vevő családtagjai részére a rendszeres tűzvédelmi oktatást, ha

a) a Ttv 19. § (1) bekezdése szerint tűzvédelmi szabályzat készítésére köteles,


Tűzoltó készülék

előírás:

54/2014 (XII.5) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

204§ (3) Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
  a)az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,

(6) A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

A tűzoltó készülékeket évente szükséges karbantartatni.


A tájékoztatás nem teljes körű.

További tűz- és munkavédelemmel kapcsolatos információért keressenek elérhetőségeinken:

www.tuzrokabt.hu

info@tuzrokabt.hu

+36 30 2844808

Kovács Krisztián – Tűzróka Bt

DOHÁNYZÁST KIJELÖLŐ ÉS TILTÓ FELIRATOK VÁLTOZÁSA 2020 január 1.

DOHÁNYZÁST KIJELÖLŐ ÉS TILTÓ FELIRATOK VÁLTOZÁSA 2020 január 1.

A dohányzásra kijelölt helyek és a dohányozási korlátozással érintett
(dohányozni tilos) helyeket, helyiségeket megjelölő feliratokon lévő
telefonszám a korábbi 40-es kék szám helyett 80-as zöld számra
változott:

06 80 200 493

A jogszabály-módosítás 2018. január 1-jétől lépett hatályba, és a feliratokon az
új telefonszámot legkésőbb 2019. december 31-ig szükséges módosítani.